Zawartość witryny internetowej UbezpieczamwAllianz.pl jest chroniona prawem polskim. Nie wolno jej utrwalać, zwielokrotniać, wprowadzać do obrotu i pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody operatora strony Agencji Allianz Tomasz Mróz.

Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej UbezpieczamwAllianz.pl są przygotowywane rzetelnie i dostarczane przez Agencję Allianz Tomasz Mróz dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym. Podlegają zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej UbezpieczamwAllianz.pl nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania, lub w których łączenie się z witryną internetową UbezpieczamwAllianz.pl jest z jakichkolwiek powodów zakazane.

Polityka cookies

Polityka cookies określa podstawowe zasady związane ze stosowaniem plików cookies na Serwisie (stronach internetowych), którego operatorem jest Agencja Allianz Tomasz Mróz (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa).

Zgody na przechowywanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które ułatwiają korzystanie ze stron internetowych serwisu, zapewniając łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i szybsze wyświetlenie stronę dopasowanej do jego indywidualnych preferencji.

Celem zbierania plików cookies nie jest identyfikacja Użytkownika Serwisu lecz w szczególności zapewnienie jego wygody m.in. dzięki utrzymywaniu sesji lub zapamiętywaniu aktywności Użytkownika na Serwisie co ułatwia późniejsze korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies mogą służyć także w celach dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, realizacji kampanii reklamowych a także integracji serwisu z portalami społecznościowymi.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych z wyjątkiem sytuacji gdy poda je Użytkownik np. w wypełnianych formularzach.

Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w ramach spełnienia określonych celów lub funkcji dla Użytkownika i podlegają obowiązującego prawa.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Szczegółowe informacje o plikach cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

W przypadku zmiany postanowień Polityki cookies, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.

Bezpieczeństwo

Strona, umieszczona jest na bezpiecznym serwerze WWW. Wszystkie dane przesyłane pomiędzy przeglądarką a serwerem są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL co uniemożliwia ich podejrzenie.

Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne